Ordførermakt?

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport om den norske ordførerrollen i lys av forsøkene med direkte valg og utvidet myndighet 1999-2011.