Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?

Av Daniel Arnesen og Karl Henrik Siveseid, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-5

Spørsmålene undersøkelsen har søkt å gi svar på, er blant annet hvilke endringer som skjer i organisasjonene i stort og organisasjonsformer på lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvilke samfunnsområder retter organisasjonene seg mot, omfang og medlemsmasse, ansatte og økonomi, aktiviteter, sosiale medier og kontakt med offentlige myndigheter.

Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse? (.pdf)