Høring - om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova - forslag til endring av ekteskapsloven § 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføe oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.07.2014