Ot.prp. nr. 39 (1996-97)

Om lov om endringer i annen lovgivning som følge av ny aksjelovgivning m v

linkdoc000005-050001#doc

Ot prp nr 39

(1996-97)

Om lov om endringer i annen lovgivning som følge av ny aksjelovgivning m v

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 21 mars 1997, godkjent i statsråd samme dag.


linkintinnholdsfortegnelse001Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S

linkurlhttp://laks.interpost.no/cgi-bin/esop/esopdok?applikasjon=lesop&spmaal=ot.prp.nr.39+1996-1997+i+doktype+samme+saksnr_blank Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 21 mars 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg proposisjonen på Stortinget