Ot.prp. nr. 71 (1995-96)

Skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget