Ot.prp. nr. 1 (1997-98)

Skatteopplegget 1998 - Lovendringer

Skatteopplegget 1998 - Lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget