Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget