Ot.prp. nr. 1 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Skatteopplegget 1999 - Lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget