Ot.prp. nr. 1 (2000-2001)

Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 1

(2000-2001)

Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Tilråding fra Finansdepartementet av 22. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget