Ot.prp. nr. 1 (2002-2003)

Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget