Ot.prp. nr. 1 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget