Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget