Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)

Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget