Ot.prp. nr. 100 (2002-2003)

Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget