Ot.prp. nr. 100 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget