Ot.prp. nr. 101 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget