Ot.prp. nr. 101 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget