Ot.prp. nr. 105 (2002-2003)

Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget