Ot.prp. nr. 105 (2004-2005)

Om lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Om lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget