Ot.prp. nr. 106 (2004-2005)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til ­barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til ­barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget