Ot.prp. nr. 109 (2001-2002)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 109

(2001-2002)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. juli 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget