Ot.prp. nr. 11 (2004-2005)

Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)

Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget