Ot.prp. nr. 13 (1997-98)

Om lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

Om lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget