Ot.prp. nr. 13 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget