Ot.prp. nr. 14 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om lov om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap

Om lov om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget