Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om Innovasjon Norge

Om lov om Innovasjon Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget