Ot.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om lov om Innovasjon Norge

Om lov om Innovasjon Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget