Ot.prp. nr. 14 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Om lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Om lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget