Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 14 (2007-2008)

Om lov om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskild tildeling av overskot frå Norsk Tipping)

Til innhaldsliste

til lov om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping)

I

I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. vert følgjande endringar gjort:

Tittelen på lova skal lyde:

Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven).

§ 10 nytt tredje ledd skal lyde:

Dersom overskuddet i 2007 er større enn overskuddet i 2006, kan økningen fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner av Kongen i 2008.

II

Lova trer i kraft straks.

Til toppen
Til forsida av dokumentet