Ot.prp. nr. 14 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring

Om lov om endringer i lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget