Ot.prp. nr. 15 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Om lov om endringer i lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget