Ot.prp. nr. 15 (2000-2001)

Om lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Om lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget