Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget