Ot.prp. nr. 16 (2007-2008)

Om lov om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova

Om lov om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget