Ot.prp. nr. 17 (1996-97)

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget