Ot.prp. nr. 17 (2008-2009)

Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget