Prop. 152 L (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget