Prop. 152 L (2009–2010)

Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget