Ot.prp. nr. 18 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Endringar i skattelovgjevinga

Endringar i skattelovgjevinga

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget