Ot.prp. nr. 19 (1997-98)

Lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget