Ot.prp. nr. 19 (2000-2001)

Om lov om endringer i utlendingsloven

Om lov om endringer i utlendingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget