Ot.prp. nr. 19 (2006-2007)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret)

Om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret)

Les dokumentet

Nou 2005: 19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

Følg proposisjonen på Stortinget