Ot.prp. nr. 19 (2007-2008)

Om lov om redaksjonell fridom i media

Om lov om redaksjonell fridom i media

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget