Ot.prp. nr. 2 (2007-2008)

Om lov om endringer i opplæringslova

Om lov om endringer i opplæringslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget