Ot.prp. nr. 20 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget