Ot.prp. nr. 20 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget