Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i skatteloven mv.

Endringer i skatteloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget