Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Endringer i skatteloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget