Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget