Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget