Ot.prp. nr. 22 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)

Om lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget