Ot.prp. nr. 22 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

Om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp

Følg proposisjonen på Stortinget