Ot.prp. nr. 23 (1997-98)

Endret skatteopplegg 1998 - Lovendringer

Endret skatteopplegg 1998 - Lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget