Ot.prp. nr. 23 (1999-2000)

Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m.

Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget