Ot.prp. nr. 24 (1998-99)

Om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven mv.

Om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget