Ot.prp. nr. 24 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven mv.

Om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget