Ot.prp. nr. 24 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring)

Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget