Ot.prp. nr. 25 (1996-97)

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr 101 om luftfart

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr 101 om luftfart

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget